Lydia Dikker Telefoon: 06 4429 4279
ptical Illusions
Voor jong en oud
Van 1978 tot 2018 ben ik werkzaam geweest in de hulpverlening. Van politie (wijkagent, jeugd- en zedenrechercheur) tot maatschappelijk werkende bij de jeug-dhulpverlening en schoolmaatschappelijk werkende. Ik heb de opleiding HBO Maatschappelijk werk en Dienstverlening gevolgd en afgerond en een Post HBO opleiding systeem gericht werken gevolgd en afgerond. Centraal stond bij deze laatste opleiding: Hoe kun je met mensen, kinderen en volwassenen in gesprek komen op een laagdrempelige manier? Mijn poppen vormen de brug naar mensen. Deze manier van werken is ontstaan en beproeft tijdens mijn werk als schoolmaatschappelijk werkende op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, leerlingen van 4 tot en met 20 jaar, met een verstandelijke beperking waarvan on-geveer de helft ook met psychiatrische problematiek. Sinds 1 januari 2019 ben ik als zelfstandig poppenspeelster werkzaam. Ik geeft voorstellingen in de mooie gezellige Bosbeekschuur die hoort bij molen ‘De Zandhaas’ aan de Wüstelaan 83 in Santpoort-Noord. Daarnaast treed ik op, op scholen, Naschoolse opvang, Peuterspeelzalen. Op feesten zoals een verjaardag, huwelijksfeest of afscheid in verband met pensionering. Vaak speel ik een voorstelling, op maat gemaakt. Sinds enige tijd heb ik een programma waarin ik mensen met elkaar wil verbinden. Het is erg leuk om jong (peuters) en oud(eren) met elkaar in contact te brengen samen met één van mijn poppen. Samen met mijn pop Anne Fleur doe ik dit aan de hand van voorwerpen vanuit het verleden. Dit is een mooie aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. Daartoe heb ik bijvoorbeeld een telefoon met draaischijf, scheerkwast, pijp, sunlight zeep etc. Een erg leuke en prettige manier om tot een dialoog te komen. Verder zet ik de poppen in bij mensen die door omstandigheden moeilijk contact kunnen maken met anderen. Je zult je verbazen hoe goed dit werkt. Ik blijf een mensen mens en vind het erg fijn om mij samen met mijn poppen in te zetten met en voor anderen. Neem voor informatie hierover vrijblijvend contact op.
KvK: 73647020
Lydia Dikker
Voor jong en oud
Van 1978 tot 2018 ben ik werkzaam geweest in de hulpverlening. Van politie (wijkagent, jeugd- en zedenrechercheur) tot maatschappelijk werkende bij de jeug-dhulpverlening en schoolmaatschappelijk werkende. Ik heb de opleiding HBO Maatschappelijk werk en Dienstverlening gevolgd en afgerond en een Post HBO opleiding systeem gericht werken gevolgd en afgerond. Centraal stond bij deze laatste opleiding: Hoe kun je met mensen, kinderen en volwassenen in gesprek komen op een laagdrempelige manier? Mijn poppen vormen de brug naar mensen. Deze manier van werken is ontstaan en beproeft tijdens mijn werk als schoolmaatschappelijk werkende op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, leerlingen van 4 tot en met 20 jaar, met een verstandelijke beperking waarvan ongeveer de helft ook met psychiatrische problematiek. Sinds 1 januari 2019 ben ik als zelfstandig poppenspeelster werkzaam. Ik geeft voorstellingen in de mooie gezellige Bosbeekschuur die hoort bij molen ‘De Zandhaas’ aan de Wüstelaan 83 in Santpoort-Noord. Daarnaast treed ik op, op scholen, Naschoolse opvang, Peuterspeelzalen. Op feesten zoals een verjaardag, huwelijksfeest of afscheid in verband met pensionering. Vaak speel ik een voorstelling, op maat gemaakt. Sinds enige tijd heb ik een programma waarin ik mensen met elkaar wil verbinden. Het is erg leuk om jong (peuters) en oud(eren) met elkaar in contact te brengen samen met één van mijn poppen. Samen met mijn pop Anne Fleur doe ik dit aan de hand van voorwerpen vanuit het verleden. Dit is een mooie aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. Daartoe heb ik bijvoorbeeld een telefoon met draaischijf, scheerkwast, pijp, sunlight zeep etc. Een erg leuke en prettige manier om tot een dialoog te komen. Verder zet ik de poppen in bij mensen die door omstandigheden moeilijk contact kunnen maken met anderen. Je zult je verbazen hoe goed dit werkt. Ik blijf een mensen mens en vind het erg fijn om mij samen met mijn poppen in te zetten met en voor anderen. Neem voor informatie hierover vrijblijvend contact op.
Telefoon: 06 4429 4279
KvK: 73647020