Nieuwsbrief
   
" Door de wet en regelgeving met betrekking tot het gebruik van de ruimte achter de woning, is het voor mij praktisch niet meer
haalbaar voorstellingen te geven ter gelegenheid van een verjaardag of andere gelegenheid. De gemeente is er door een buurtbewoner
op gewezen dat er een 2 verdiepingen tellend poppentheater was gevestigd, hetgeen veel overlast zou veroorzaken.
Het poppentheater was echter gevestigd in een gedeelte van de berging achter de woning, dat dan tijdelijk werd omgevormd
van berging naar poppentheater.
Van overlast kon geen sprake zijn gezien het kleinschalige karakter en het geringe aantal bezoekers.
De klachten waren er al voordat de eerste voorstelling gegeven was.
Het blijkt goed mogelijk dat een enkele persoon hier tegen kan ageren, zonder zich
ervan te hebben vergewist wat er nu eigenlijk in deze ruimte gebeurde."

Dit neemt niet weg dat het nog steeds mogelijk is een partijtje te bespreken, maar dan bij u thuis of op een andere
locatie.

Ik hoop u daar van dienst te mogen zijn om een verjaardag of andere gelegenheid met u te vieren. Ik blijf er samen met
u een feest van maken! Graag tot ziens!